Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 26 kwietnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r.

PYTANIE

Do tutejszej jednostki wpłynął wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2018/2019. Wnioskodawcą jest obywatelka Rumuni. Pani ubiega się o świadczenie dla dwójki swoich dzieci. Pani pozostaje w wolnym związku z ojcem swoich dzieci. Do wniosku zostało dołączone m.in. zaświadczenia Wojewody Lubuskiego potwierdzające zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej z dnia 2018-09-13 (wystawione dla ojca dzieci i Pani). Ponadto kserokopie paszportów dla dzieci, kserokopie dokumentów tożsamości dla ojca dzieci. Wydruk z CEIDG potwierdzający, że Pani i Pan prowadzą od marca br. na terenie Polski działalność gospodarczą. Dochód uzyskany z drugiego miesiąca prowadzenia działalności wynosi łącznie 2 000,00 zł. Pani ma nadany numer PESEL, natomiast pozostali członkowie rodziny nie mają.

Jak należy prawidłowo przeprowadzić weryfikację rodziny i czy dokumenty przedłożone przez stronę są wystarczające, aby przyznać świadczenie wychowawcze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?