Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy złożone na wezwanie zamawiającego dokumenty w trybie art. 26 ust. 1 p.z.p., mające potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu, muszą wskazywać stan na dzień złożenia dokumentu czy na dzień składnia ofert?

Czy z treści opinii bankowej wystawionej po terminie składania ofert ma wynikać, że wykonawca posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na dzień złożenia oferty czy na dzień złożenia dokumentu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?