Czy dokumenty potwierdzające wkład własny niefinansowy osobowy wniesiony w związku z realizacja zadania publicznego powinny zostać zaksięgowane??

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dokumenty potwierdzające wkład własny niefinansowy osobowy wniesiony w związku z realizacja zadania publicznego powinny zostać zaksięgowane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX