Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w umowie o roboty budowlane zawarł treść: "szczegółowy zakres prac, robót i czynności zwanych dalej "robotami" określa: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, siwz z załącznikami. Opracowania i dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią integralną cześć niniejszej umowy".

Czy w związku z takim zapisem, te dokumenty muszą być fizycznie dołączone do każdego egzemplarza umowy?

Jak należy rozumieć zapis, że te dokumenty są integralną częścią umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację