Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 66 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) organy wydające decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, które dotyczą zagospodarowania terenu, są obowiązane przesyłać ich odpisy do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Tak też się dzieje. Starosta przesyła do urzędu gminy odpisy pozwoleń na budowę i odpisy zgłoszeń rozpoczęcia budowy czy prac budowlanych.

Czy dokumenty te zgodnie z obowiązującym prawem po upływie wyznaczonego czasu winny zostać przekazane do archiwum zakładowego urzędu gminy?

Jeżeli tak, to jaki powinien być opis teczki aktowej, jeżeli chodzi o nazwę organu i jednostki organizacyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?