Czy dokonując cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły organ prowadzący może wyjść poza ramy przepisu? - OpenLEX

Czy dokonując cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły organ prowadzący może wyjść poza ramy przepisu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2021 r.

PYTANIE

Dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki. Czy dokonując cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły organ prowadzący może wyjść poza ramy tego przepisu, jeśli dyrektor nigdy nie złamał ani nie naruszył dyscypliny finansów publicznych oraz prawidłowo, tj. zgodnie z planem finansowym szkoły dysponował tymi środkami? Szkoła posiada obsługę finansową w tzw. dzielnicowym biurze finansowym oświaty i zgodnie z przepisami odrębnymi to kierownik jednostki obsługującej ponosi odpowiedzialność za jakość tej obsługi. Burmistrz dokonał niesprawiedliwej i niekorzystnej oceny dyrektora w zakresie art. 68 ust. 5 Prawo oświatowe posiłkując się nieprawdziwą opinią dyrektora jednostki obsługującej szkołę. Co w tym przypadku może zrobić dyrektor szkoły, jeśli taka ocena cząstkowa organu prowadzącego zaważyła o jego całej ocenie pracy? Ponowne ustalenie oceny nie powiodło się, gdyż burmistrz stwierdziła, ze nie moźe zgodnie z prawem zmienić swojej oceny, mimo iż wskazano burmistrzowi przekroczenie swoich kompetencji w zakresie ocenianym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX