Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakiej wysokości podatek zapłacą małżonkowie po sprzedaży nieruchomości posiadanej od 2002 r., jeśli w czerwcu 2015 r. dokonali jej przewłaszczenia za dług, a następnie zwrotnie ją przejęli od wierzyciela po spłacie długu, a później ją sprzedali?

Podatnik będący osobą fizyczną, współwłaściciel nieruchomości zabudowanej od 2002 r., dokonał przewłaszczenia tej nieruchomości w czerwcu 2015 r. jako zabezpieczenia długu zaciągniętego na rzecz wcześniej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Żona posiadająca 1/2 własności wyraziła na to zgodę. Do grudnia 2014 r. nieruchomość ta była wpisana do ewidencji środków trwałych firmy małżonka i została z niej wyksięgowana w trakcie przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Nieruchomość była w dniu przewłaszczenia prywatnym mieniem małżonków nie prowadzących działalności gospodarczej. W akcie notarialnym przewłaszczenia zapisano roszczenie zwrotu nieruchomości na małżonków w momencie, gdy spłacą dług. W lipcu 2015 r. małżonkowie podjęli decyzję sprzedaży tej nieruchomości. W tym celu chcą spłacić dług, przenieść własność nieruchomości z powrotem na małżonków, a następnie ją sprzedać.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?