Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Spółka zakupiła towary z załącznika numer 15 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) - dalej u.p.t.u. objęte mechanizmem podzielonej płatności. Wartość faktury przekracza 15 tys. zł i został wyrażona w euro. Na fakturze przeliczono podatek VAT na PLN po kursie średnim NBP poprzedzającym dzień powstania obowiązku podatkowego. Łączne zobowiązanie do zapłaty (brutto) wyrażone jest w walucie. Jednocześnie spółka dokonała sprzedaży na rzecz tego samego podmiotu. Wartość transakcji została ustalona w PLN.

Czy dokonanie kompensaty tych dwóch wierzytelności powoduje, że transakcja zakupu jest wyłączona ze split payment?

Czy aby dokonać kompensaty wyłączającej ze split payment obydwie wierzytelności muszą być po terminie płatności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?