Czy dokapitalizowanie spółki podlega opodatkowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy spółka z o.o. z siedzibą w Polsce, w której 100% udziałowcem jest spółka zagraniczna, przekaże równowartość zysku na podwyższenie jej kapitału zakładowego, to w przypadku, gdy ta spółka zagraniczna nie spełnia warunków do zwolnienia z art. 22 ust. 4 CIT, spółka polska będzie obowiązana do poboru i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego o którym mowa w art. 22 ust. 1 CIT?

Czy spółka polska, aby pobrać podatek, dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę stanowiącą zysk pomniejszony o pobrany podatek WHT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX