Czy dojazd do miejsca pracy z miejsca zamieszkania jest u pracownika mobilnego czasem pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach technik, instalator. Miejsce wykonywania pracy określone jest jako teren województwa w którym mieszkają. Mają do dyspozycji firmowe samochody. Pracują w podstawowym czasie pracy, ruchomy rozkład czasu pracy. Przy czym podstawowy rozkład pracy obejmuje godziny 8:00-16:00, w tych godzinach najwięcej klientów ma czynne i wtedy właśnie są wykonywane instalacje maszyn bądź ich serwisy. Pracownicy otrzymują od pracodawcy zlecenia, do miejsca wykonywania pracy dojeżdżają z miejsca zamieszkania. W ciągu dnia zazwyczaj występuje jedno miejsce instalacji lub serwisu. Czasami instalacja trwa kilka dni, wtedy korzystają z noclegów.

Czy dojazdy do miejsca wykonywania pracy należy w tym wypadku wliczać do czasu pracy?

Czy pracodawca może w zarządzeniu wewnętrznym uregulować kwestię wypłaty wynagrodzenia za czas dojazdu, np. jako 100% normalnego wynagrodzenia i czy w takim wypadku czas ten podlegałby ewidencji?

Czy poruszanie się w granicach województwa określonego w umowie o pracę powoduje, iż czas pracy rozpoczyna się od chwili wyjazdu z domu?

Jeżeli pracownik wyjeżdża poza teren województwa ma wypłacane delegacje?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access