Czy dofinansowanie na zakup sprzętu przysługuje nauczycielowi bibliotekarzowi? - OpenLEX

Czy dofinansowanie na zakup sprzętu przysługuje nauczycielowi bibliotekarzowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2020 r.

PYTANIE

Czy nauczycielowi - bibliotekarzowi, który jest wicedyrektorem szkoły przysługuje jednorazowe dofinansowanie na zakup sprzętu lub oprogramowania na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.)? Czy nauczyciel otrzyma dofinansowanie, o którym mowa w ww. rozporządzeniu na podstawie załączonej do wniosku imiennej faktury na zakup sprzętu IT w systemie ratalnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?