Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy może przysługiwać zarówno za dni robocze, jak i za dni wolne, zgodnie z oświadczeniem pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Pracownica w miesiącu kwietniu złożyła oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z koronawirusem (sprawowała opiekę nad dzieckiem).

Wpisała w nich wszystkie dni robocze miesiąca (bez sobót, niedziel i święta 13.04.), tj.: 1.04 – 3.04, 6.04 – 10.04, 14.04 – 17.04, 20.04 – 24.04, 27.04 – 30.04. W związku z powyższym, za dni robocze należy się zasiłek opiekuńczy z ZUS (pracodawca jest płatnikiem zasiłków – powyżej 20 osób).

A czy za soboty, niedziele i święto należy się wynagrodzenie zasadnicze?

2. Inna pracownica również złożyła te same oświadczenia, ale na okresy: 1.04 – 3.04, 6.04 – 10.04, 14.04 – 24.04, 27.04 – 30.04, czyli na wszystkie dni robocze miesiąca oraz na jedną sobotę i jedną niedzielę (18 -19.04.).

Za dni wpisane w oświadczeniach wypłaca się zasiłek opiekuńczy z ZUS (również za 18.04 i 19.04), a czy za pozostałe dni należy się wynagrodzenie zasadnicze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX