Czy dodatkowe zamówienie należy traktować jako zamówienie odrębne, jeżeli w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego... - OpenLEX

Czy dodatkowe zamówienie należy traktować jako zamówienie odrębne, jeżeli w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego zamawiający uzyskał oszczędności i chce je przeznaczyć na realizację nieplanowanego w momencie wszczęcia wcześniejszego postępowania dodatkowego zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakładając, że zamawiający oszacował wartość zamówienia jako 200.000,00 zł, a udzielił zamówienia zgodnie z ofertą za 140.000,00 zł. Z takiego zamówienia w planie zamawiającego pozostało do wykorzystania 60.000,00 zł.

Czy jako oszczędności po udzieleniu zamówienia należy traktować różnicę wynikającą z szacowania zamówienia?

Czy kwotę 60.000,00 zł zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia bez stosowania ustawy (do 130.000,00 zł) na ten sam przedmiot zamówienia (tożsamy zakres)?

Zmiana umowy jest niemożliwa z uwagi, iż umowa została już zrealizowana.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX