Czy dodatkowe wynagrodzenie prezesa stanowić może ukrytą dywidendę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Posiadam 60% udziałów w spółce z o.o., pozostałe 40% udziałów należy do moich dzieci. Jednocześnie jestem jedynym członkiem zarządu. Funkcję prezesa zarządu pełnię na podstawie uchwały powołania z ustalonym miesięcznym stałym wynagrodzeniem.

Czy jeżeli zgromadzenie wspólników przyzna mi dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie, to czy będzie ono potraktowane jako ukryta dywidenda?

Spółka płaci podatek dochodowy od osób prawnych na zasadach ogólnych (jako mały podatnik 9%).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX