Czy dodatkowe nakłady poniesione na nowy środek trwały, który został przyjęty z inwestycji do ewidencji środków trwałych, zwiększają jego wartość w dacie poniesienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dodatkowe nakłady poniesione na nowy środek trwały, który został przyjęty z inwestycji do ewidencji środków trwałych, zwiększają jego wartość w dacie poniesienia?

Przyjęty środek trwały nie miał jeszcze zezwolenia na jego używanie i nie była też liczona amortyzacja pomimo, że był przyjęty na OT i zakwalifikowany do grupy 104 KŚT.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX