Czy dodatkowa premia regulaminowa jest wliczana do podstawy wynagrodzenia za urlop?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dodatkowa premia regulaminowa jest wliczana do podstawy wynagrodzenia za urlop?

Pracownikowi przysługuje dodatkowa premia regulaminowa z tytułu przygotowania sprawozdania finansowego Pracodawcy za rok obrachunkowy w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego brutto.

Warunkiem wypłaty premii dodatkowej jest pozytywne zaopiniowanie wykonania sprawozdania przez biegłego rewidenta. W praktyce pracownik sporządza to sprawozdanie zawsze poprawnie i otrzymuje t premię zawsze raz do roku, wraz z miesięcznym wynagrodzeniem po otrzymaniu przez pracodawcę raportu z badania sprawozdania finansowego przez biegłych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX