Nowość Czy dodatki za pracę w nocy stanowią zmienny składnik wynagrodzenia, który powinien zostać uwzględniony w podstawie wynagrodzenia za urlop?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica jest zatrudniona na umowę o pracę na pełen etat w 12-sto godzinnym czasie pracy ze stałym wynagrodzeniem tj. stawką zasadniczą oraz dodatkiem stażowym oraz składnikami zmiennymi - dodatkami za pracę w święta oraz w porze nocnej. Od 1.04.2024 r. obowiązuje porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy, w którym stałe składniki pozostały bez zmian, natomiast określono pracę wyłącznie od 7:00 do 19:00 bez możliwości pracy w godzinach nocnych. W kwietniu przebywała na urlopie wypoczynkowym.

Czy średnią urlopową ze składników zmiennych liczymy w takim wypadku z ostatnich 3 miesięcy tylko z dodatków za pracę w święta, a dodatków za pracę w porze nocnej nie uwzględniamy?

Czy mimo zmiany warunków pracy (tj. bez możliwości pracy w godzinach nocnych) dodatki za noce z 3 miesięcy wstecz wliczamy do średniej.?

Jak stanowi § 10 rozporządzenia urlopowego w razie zmiany w składnikach wynagrodzenia o charakterze zmiennym za okres do miesiąca lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian. W omawianym przypadku nastąpiła właśnie zmiana w składnikach zmiennych. Pracownica jest położną, która została przeniesiona z izby przyjęć na oddział Zol (mężczyźni i kobiety) oraz częściowo na poradnię ginekologiczną - położna nie może pracować przy mężczyznach, ponieważ w razie sytuacji zagrożenia życia akcję ratującą podejmują dwie pielęgniarki a położna jest przydzielona tylko do pracy z kobietami. Z tegoż powodu zostały jej zmienione warunki pracy i płacy wyłączające na stałe możliwość pracy w porze nocnej.

Czy zasadnym jest ustalenie na nowo podstawy wymiaru średniej za urlop wypoczynkowy wyłączając właśnie dodatek za pracę w porze nocnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX