Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W regulaminie wynagradzania jest zapis, że dodatek funkcyjny wynosi 7,2% podstawy wynagrodzenia. Czy dodatek ten powinien być naliczany tylko od wynagrodzenia zasadniczego, czy jednak od wszystkich składników pensji, czyli również dodatkowych premii, które występują przy osiągnięciu określonej wydajności i produkcji i nadgodzin?

Drugi dodatek funkcyjny "safety Champion", uregulowany jest następującym zapisem "przysługuje pracownikowi w wysokości 1 zł za godzinę do podstawy wynagrodzenia i przypada w okresie pełnienia funkcji". Jak prawidłowo powinien być naliczony taki dodatek? Czy od godzin przepracowanych normatywnie, czy od całości wynagrodzenia, łącznie z nadgodzinami?

Czy dodatki funkcyjne stanowią podstawę naliczania godzin nadliczbowych?

Jak obliczać obliczać dodatek za pracę w porze nocnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?