Czy dodatek za trudne warunki pracy może być wypłacany nauczycielom z dołu za czas faktycznego wykonywania zajęć dydaktycznych... - OpenLEX

Czy dodatek za trudne warunki pracy może być wypłacany nauczycielom z dołu za czas faktycznego wykonywania zajęć dydaktycznych z uczniami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od kiedy należy wypłacać/przyznać nauczycielom dodatek za trudne warunki pracy?

Jesteśmy szkołą publiczną, ponadgimnazjalną prowadzoną przez starostwo powiatowe.

Według uchwały nr XXXIX/327/III/2010 rady powiatu w X z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: regulamin dodatków płacowych w szkołach, placówkach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu X pkt I. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy określa się następująco: podpunkt 10: "Dodatek wypłaca się z dołu za czas faktycznego wykonywania zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym jednostki zajęć dydaktycznych i wychowawczych z uczniami".

W związku z powyższym dodatek za trudne warunki pracy zostaje przyznany od 1.10... (dodatek wypłaca się z dołu za czas faktycznego wykonywania.....)

Czy jest to zgodne z przepisami prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?