Czy dodatek wyrównawczy powinien zostać uwzględniony w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 24 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W spółce na podstawie indywidualnego kontraktu określona grupa pracowników została oddelegowana do pracy za granicą. W warunkach oddelegowania określono ich wynagrodzenie oraz dodatki otrzymywane za czas oddelegowania, m.in: 1. Bonus za oddelegowanie - za każdy dzień oddelegowania, począwszy od pierwszego dnia roboczego w okresie oddelegowania; 2. Dodatek wyrównawczy do płacy minimalnej obowiązującej za granicą. Czy wskazane dodatki powinny zostać uwzględnione w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? Czy powinny być uzupełniane (dopełniane)? Czy dodatki/bonusy powinny być traktowane jako jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie (za oddelegowanie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX