Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik podlega ochronie przedemerytalnej. W związku z likwidacją stanowiska pracy otrzymał wypowiedzenie zmieniające dotyczące zmiany stanowiska i obniżenia wynagrodzenia (ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). Do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego będziemy wypłacać dodatek wyrównawczy.

Czy w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego i rozwiązania umowy i wypłaty ekwiwalentu za urlop należy ten dodatek uwzględnić w podstawie ekwiwalentu oraz czy należy go uwzględnić w podstawie odprawy emerytalnej?

Czy ma znaczenie moment wypłaty?

Czy należy ten dodatek uwzględniać w podstawie wynagrodzenia za urlop oraz wynagrodzenia chorobowego należnego za okres w trakcie trwania ochrony przedemerytalnej?

Jak ten dodatek traktować po ustaniu ochrony przedemerytalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?