Czy dodatek wypłacony asystentowi rodzinnemu podlega oskładkowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam wypłacić dodatek w kwocie 360 zł dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w GOPS. Od umowy zlecenia są odprowadzane składki społeczne. Środki zostały przyznane w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego zrealizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2021.

Jak wypłacić ten dodatek dla zleceniobiorcy - odprowadzić składki tak jak przy wypłacie za zlecenie?

Czy zastosować tylko koszty i podatek dochodowy?

Czy kwota 360 zł będzie kwotą brutto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX