Czy dodatek węglowy powinien zostać przyznany w formie informacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o dodatek węglowy w dniu 15.09.2022.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania również została przez stronę złożona w dniu 15.09.2022 (pierwszy i jedyny raz), jako główne źródło ogrzewania wskazano kocioł na paliwo stałe zainstalowany i w eksploatacji, funkcja: ogrzewanie (c.o.), rodzaj stosowanego paliwa: węgiel i paliwa węglopochodne.

Czy w związku z wprowadzonymi zmianami pod koniec października 2022, stronie należy się dodatek węglowy?

Jeśli tak, to czy zrobić to informacją, czy musi być wydana decyzja administracyjna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX