Czy dodatek specjalny wlicza się do 6-miesięcznej odprawy emerytalnej pracownika obsługi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik obsługi w lutym 2024 r. przechodzi na emeryturę, w związku z tym otrzyma 6-miesięczną odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy. W miesiącu sierpniu, wrześniu i grudniu 2023 r. otrzymał dodatek specjalny. Czy należy dodatek specjalny otrzymany w grudniu wliczyć do podstawy odprawy i nagrody jubileuszowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX