Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy. Zgodnie z harmonogramem pracował:

- 1 stycznia – od 15:11 do 23:11 (praca w porze nocnej 2 godziny 11 minut)

- 2 stycznia – od 16:51 do 00:51 (praca w porze nocnej 3 godziny 51 minut)

- 3 stycznia – wolne

- 4 stycznia – od 03:45 do 15:03 (praca w porze nocnej 3 godziny 15 minut)

Czy przy tak ułożonym harmonogramie doszło do naruszenia zapisu ust. 3 zakładowego układu zbiorowego pracy, który cytuję:

"1. Pora nocna dla pracowników X obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00.

2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek określony w ZUZP.

3. Pracę w porze nocnej w systemie równoważnego czasu pracy dopuszcza się najwyżej przez dwie kolejne noce.

4. Postanowienie ust. 3 ma zastosowanie, gdy pracownik przepracował w porze nocnej co najmniej dwie godziny podczas zmiany"?

Czy przy takim zapisie w ZUZP pracownik, który pracuje w godzinach od 19:00 do 7:00 powinien otrzymać dodatek za pracę w porze nocnej za 10 godzin, czy za 8 godzin?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?