Czy dodatek motywacyjny otrzymywany przez nauczyciela należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego? - OpenLEX

Czy dodatek motywacyjny otrzymywany przez nauczyciela należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kozłowska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2013 r.

PYTANIE

Nauczycielka placówki nieferyjnej otrzymywała dodatek motywacyjny w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2013 w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. W trakcie nieobecności w pracy z tytułu zwolnienia lekarskiego w okresie od 2 lutego 2013 r. do 7 lutego 2013 r. oraz od 16 czerwca 2013 r. do 21 czerwca 2013 r. dodatek nie został pomniejszany, lecz wypłacany w pełnej wysokości i równocześnie ujęty w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Od 30 sierpnia 2013 r. nauczycielka przebywa na zwolnieniu lekarskim pobierając zasiłek chorobowy.

Czy prawidłowo ustalono podstawę wymiaru wliczając dodatek motywacyjny do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

Czy ustalając podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy skorygować podstawę nie przyjmując do podstawy tego składnika?

Czy należy uwzględnić ten dodatek w podstawie wymiaru przyjmując, że jest to składnik w kwocie faktycznie wypłaconej?

Placówka nie posiada regulaminu wynagradzania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX