Czy dodatek motywacyjny i dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dodatek motywacyjny i dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za chorobę lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX