Czy dochodzi do skreślenia z listy oczekujących, jeśli nie doszło do niezwłocznego udzielenia świadczenia, a jedynie przesunięcia na wcześniejszy termin?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pacjent zapisuje się na świadczenie pierwszorazowe jako przypadek stabilny w dniu 1 stycznia 2021 r. Świadczeniodawca wpisuje pacjenta do harmonogramu przyjęć z kategorią świadczeniobiorcy - oczekujący, wyznaczając mu termin 1 grudnia 2021 r., oczekujący na przyjęcie w oddziale A. Dział Statystyki w lutym 2021 wysyła do NFZ informację, że do oddziału A - czeka 1 osoba z kategorią stabilny i 0 osób z kategorią pilny. W marcu 2021 r., zespół medyczny podejmuje decyzję, że pacjent powinien być zapisany jako pacjent pilny, a nie stabilny gdyż jego stan zdrowia uległ pogorszeniu. W oddziale A pracownik zmienia kategorię z stabilnego na pilny, zapisując powód tej zmiany. Dział Statystyki w kwietniu 2021 wysyła do NFZ informacje, że do oddziału A - czeka 1 osoba z kategorią pilny i 0 osób z kategorią stabilną. NFZ zwraca informacje o błędzie: "Suma liczby osób oczekujących oraz skreślonych z listy nie może być mniejsza niż liczba osób oczekujących w bezpośrednio poprzedzającym okresie sprawozdawczym". Pacjenci "znikają" ze statystyk swojej pierwotnej kategorii, co powoduje niedobory w sumie liczby oczekujących i skreślonych w stosunku do liczby oczekujących na koniec poprzedniego okresu.

Czy świadczeniodawca powinien zamykać pierwotne oczekiwanie i otwierać nowe z nową kategorią medyczną?

Wtedy pozostaje pytanie z jakim sposobem zakończenia wpisu w harmonogramie zakończyć ten pierwotny wpis?

W słowniku przyczyn zgodnie z tabelą nr 16. Kod przyczyny skreślenia z harmonogramu przyjęć - nie ma przypadku odpowiadającego tej sytuacji. Pozostaje jedynie przyczyna: INNA PRZYCZYNA, które jest dosyć ogólna.

Czy robić tak jak dotychczas, ale uwzględniać status przyczyny zmiany w harmonogramie przyjęć z kodem: - 14 -?

Osoba wpisana do harmonogramu przyjęć nie kwalifikowała się do leczenia ze względów medycznych w terminie pierwotnie wyznaczonym lub - 12 - Nieprawidłowa kategoria medyczna podana podczas rejestracji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX