Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji programu ,,Aktywny Samorząd’’ – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Realizator dofinansowuje koszty półrocza nauki wnioskodawczyni, które trwa od 20.02.2017 r. do 30.09.2017 r. w roku akademickim 2016/2017r. w następujący sposób: koszty opłaty za naukę (czesne) w kwocie 1 785,00 zł przekazane zostały przez realizatora na konto bankowe ww. w miesiącu maju 2017r. Pani jest osobą niepełnosprawną, korzysta ze wsparcia domu środowiskowego, otrzymuje rentę socjalną. Opłacała regularnie czesne za studia w bieżących miesięcznych ratach. Zwróciła się z wnioskiem o przeliczenie odpłatności za ŚDS.

Czy uzyskany powyższy dochód z tytułu dofinansowania nauki należy traktować jako dochód jednorazowy zgodnie z art. 11 ustawy o pomocy społecznej i wliczać w całości do uzyskanych dochodów za maj 2017 r.?

Czy traktować jako jednorazowy dochód należny za dany okres zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy społecznej i kwotę tego dochodu uwzględniać w dochodzie osoby przez okres, za który uzyskano ten dochód tzn. na ile części rozliczyć i czy wliczyć jedną część należną za maj 2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?