Czy dochód osoby fizycznej z tytułu likwidacji funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest opodatkowany w trybie art. 30a czy też art. 30b u.p.d.o.f.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2023 r.

PYTANIE

W 2020 r. wspólnicy spółki jawnej podjęli uchwałę o jej rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego poprzez przejęcie majątku spółki przez wspólników. Wspólnicy zawarli porozumienie, na mocy którego określili zasady podziału majątku spółki oraz zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki po jej rozwiązaniu. Jeden ze wspólników otrzymał certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. W 2023 r., w związku z planowaną likwidacją, fundusz planuje umorzyć przedmiotowe certyfikaty.

Czy dochód uzyskany przez byłego wspólnika spółki jawnej z tytułu umorzenia przedmiotowych certyfikatów będzie podlegał opodatkowaniu jako dochód z art. 30a PIT (wówczas fundusz jako płatnik potrąci 19% podatku), czy jako dochód z art. 30c PIT (wówczas osoba fizyczna sama opodatkuje dochód podatkiem 19%), czy jako dochód kapitałowy, który osoba fizyczna będzie zobowiązana sama rozliczyć składając deklarację PIT-38?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX