Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jestem na etapie procedowania wniosku o odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej. Wody Polskie w wezwaniu poprosiły m.in.:

1. Na podstawie art. 80 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod. o decyzję ustalającą, że wprowadzanie do wód ścieków z przelewu burzowego nie koliguje z celami środowiskowymi lub wymaganiami jakościowymi dla wód.

Co dokładnie powinno być zawarte we wniosku o wydanie takiej decyzji?

2. Wprowadzanie ścieków przez przelew ma miejsce w aglomeracji powyżej 100 000 RLM. Wnioskodawca nie posiada modeli symulacyjnych określających ilość zrzutów w ciągu roku.

Czy dobrze rozumiem § 14 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311) – dalej r.s.s.w.ś.w.z., że w tym wypadku określenie liczby zrzutów może nastąpić tylko i wyłącznie poprzez obserwację dotychczasowej pracy przelewów burzowych?

Jeżeli nie, w jaki inny sposób można to określić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?