Czy do zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów wymagane jest przedłożenie nowego operatu przeciwpożarowego, postanowienie komendanta i zaświadczenie o niekaralności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Złożył wniosek o zmianę pozwolenia i rozszerzenie o nowe kody, np. 12 01 03 i 12 01 04 (niepalne odpady z obróbki metali).

Czy do zmiany wymagane jest przedłożenie nowego operatu przeciwpożarowego, postanowienie komendanta i zaświadczenie o niekaralności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX