Czy do zgłoszenia silosu do 250 m3 należy dołączyć uzgodnienie p.poż. lub dodatkowe dokumenty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 8 sierpnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2023 r.

PYTANIE

Jak należy interpretować załącznik rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.01.2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie - dalej r.w.t.b.r. odnośnie stref zagrożenia wybuchem (strefa 20 wewnątrz urządzeń), czy do zgłoszenia silosu do 250 m3 należy dołączyć uzgodnienie p.poż. lub dodatkowe dokumenty, mimo że projekt nie jest wymagany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX