Czy do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury organ może wymagać decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej? - OpenLEX

Czy do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury organ może wymagać decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 lutego 2021 r.
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2020 r.

PYTANIE

Czy do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury organ może wymagać decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej?

Inwestor wystąpił z wnioskiem - zgłoszenie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym i wiaty o pow. 16 m2 na terenie działki oznaczonej RVI.

Czy organ może żądać decyzji o wyłączeniu gruntów, ewentualnie umarzającej, gdy grunty będą pochodzenia mineralnego?

Inwestor przedkłada mapę glebowo-rolniczą z symbolem: 7xBw/ps1pl, inwestor w piśmie stwierdza, że gleby są pochodzenia mineralnego i niezasadne jest występowanie o decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i leśnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?