Czy do zawarcia ugody przed geodetą przy rozgraniczeniu nieruchomości potrzebna jest zgoda/podpisy wszystkich współwłaścicieli będących stronami?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do zawarcia ugody przed geodetą przy rozgraniczeniu nieruchomości potrzebna jest zgoda/podpisy wszystkich współwłaścicieli będących stronami (strony były prawidłowo zawiadomione o czynnościach rozgraniczenia, zaś jeden ze współwłaścicieli był nieobecny, a żadnych pełnomocnictw/usprawiedliwień nie przekazywał)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX