Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W operacie przeciwpożarowym rzeczoznawca wyznaczył w danym magazynie wysokość magazynowania 5 m. Magazynowane są niektóre odpady do 5 m. Są też odpady, które występują w śladowych ilościach np. 500 kg odpadów budowlanych czy popiołów, gdzie nie ma fizycznej możliwości zmagazynowania do 5 m, bo odpad tego rodzaju się rozsypie i nigdy nie osiągnie takiej wysokości.

Czy do zabezpieczenia roszczeń można przyjąć 5 m dla odpadów, które są do tej wysokości magazynowane, a w przypadku takich odpadów jak budowlanych czy popiołów wysokość technicznie możliwą do osiągnięcia czyli np. 3 m?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?