Czy do wyliczenia zabezpieczenia roszczeń uwzględniamy największą ilość odpadów magazynowanych w ramach przetwarzania i wytwarzania z uwzględnieniem odpadów wytworzonych w związku z eksploatacją instalacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład Przetwarzania Odpadów prowadzi proces wytwarzania paliwa alternatywnego w procesie przetwarzania odpadów. W związku z tym, na terenie Zakładu znajdują się odpady to przetworzenia (surowiec), odpady wytworzone w postaci paliwa alternatywnego i odsortu oraz odpady wytworzone w związku z eksploatacją instalacji.

Czy do wyliczenia zabezpieczenia roszczeń uwzględniamy największą ilość odpadów magazynowanych w ramach prowadzonych procesów tj. przetwarzania i wytwarzania z uwzględnieniem odpadów wytworzonych w związku z eksploatacją instalacji?

Czy do wyliczenia zabezpieczenia roszczeń uwzględniamy tylko ilość odpadów przetworzonych – w postaci paliwa alternatywnego, z uwagi na fakt, że surowiec jest krótko magazynowany albo na bieżąco przetwarzany na linii technologicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX