Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Mam pytanie w sprawie terminu przeprowadzenia kontroli, o którym mowa w art. 79 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ww. przepisem kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli na dzień 17 kwietnia br. zostało dwukrotnie awizowane i w rezultacie odebrane w dniu 10 kwietnia br. (o godz. 8.10 - w placówce).

Czy przeprowadzenie kontroli w dniu 17 kwietnia br. jest możliwe bez naruszenia przepisów?

Czy do wyliczania terminu doręczenia zawiadomienia o kontroli stosuje się przepisy dot. wyliczania terminów wskazanych w k.p.a.?

Z zyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 8 maja 2014 r. III SA/Gd 100/14 o obowiązku zawiadomienia kontrolowanego podmiotu o zamiarze wszczęcia kontroli wynika, że do zawiadomień o kontroli, o których mowa w art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie stosuje się przepisów k.p.a., w tym przepisów o doręczeniach. Czynności kontrolne nie są postępowaniem administracyjnym

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?