Czy do wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów posiadacz odpadów powinien załączyć na nowo aktualne oświadczenia i zaświadczenia o niekaralności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (dodanie kolejnego odpadu) z 2014 r., dostosowanego do przepisów decyzją z dnia 2019 r., posiadacz odpadów powinien załączyć na nowo aktualne oświadczenia i zaświadczenia o niekaralności?

(Znane nam są odpowiedzi dotychczas opublikowane, prosimy o udzielenie odpowiedzi w oparciu o aktualny stan prawny).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX