Czy do wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów należy dołączyć nowy operat przeciwpożarowy, bądź aneks do złożonego wcześniej operatu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca posiada zezwolenie na zbieranie odpadów palnych i niepalnych na danym terenie, w związku z czym do wniosku o wydanie takiej decyzji musiał dołączyć operat przeciwpożarowy. Aktualnie wnioskodawca chce złożyć wniosek o zmianę ww. zezwolenia w części dotyczącej nowego miejsca magazynowania odpadów - wybetonowany plac, zlokalizowany na tej samej działce ewidencyjnej i ujęty w decyzji środowiskowej. Zmianie mają ulec również ilości odpadów już zbieranych. Dodatkowo firma chce zbierać nowe rodzaje odpadów, które będą odpadami innymi niż niebezpieczne, a zarazem odpadami niepalnymi.

Czy do wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów należy dołączyć nowy operat przeciwpożarowy, bądź aneks do złożonego wcześniej operatu?

Pierwszy operat "nie zawierał" nowego miejsca magazynowania odpadów, ani nowych rodzajów odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX