Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 14 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. Miejsce przetwarzania i magazynowania nie zmieniło się. Zmienił się natomiast właściciel - użyczający - w związku z czym do wniosku dołączono nową umowę użyczenia.

Czy w tym przypadku należy żądać umowy w formie aktu notarialnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?