Czy do wniosku o zmianę pozwolenia na zbieranie odpadów polegającej na zwiększeniu ilości odpadów dozwolonych do magazynowania w okresie roku, wnioskodawca powinien dołączyć operat przeciwpożarowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starostwa wpłynął wniosek o zmianę pozwolenia na zbieranie odpadów. Zmiana polega na zwiększeniu ilości odpadów dozwolonych do magazynowania w okresie roku. Zwiększeniu podlegają tylko i wyłącznie odpady niepalne, natomiast palne zostają bez zmian.

Czy wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć operat przeciwpożarowy?

Czy starosta musi występować o opinię do Wójta gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX