Czy do wniosku o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie zużycia energii elektrycznej, wody, cynku i miedzi należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do wniosku o zmianę decyzji- pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie zużycia energii elektrycznej, wody, cynku i miedzi należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 184 ust. 4 pkt 7 lit. a ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX