Czy do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej inwestor może dołączyć skan pomniejszonej mapy do celów projektowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej inwestor może dołączyć skan pomniejszonej mapy do celów projektowych?

Na pieczątkach mapy do celów jest skala 1:5000, a projektant napisał w tabelce: skala 1:2000.

Czy taka mapa może być przyjęta przez organ I instancji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access