Czy do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w związku z wykonaniem cmentarza powinna być dołączona decyzja środowiskowa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do urzędu wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w związku z wykonaniem cmentarza. Wnioskowanych jest do usunięcia 1000szt. drzew. Teren, na którym rosną drzewa, nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody (brak jest Natury 2000), wycinka tak dużej ilości drzew jest ogromną ingerencją w środowisko.

Czy w tym przypadku do wniosku powinna być dołączona decyzja środowiskowa?

Czy może należy uzgodnić to z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX