Czy do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego konieczne jest dołączenie zaświadczeń prezydenta miasta potwierdzających likwidację instalacji spalania paliw stałych u osób fizycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Z wniosku wynika, że konieczne jest przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego. Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś. redukcja ilości substancji może obejmować redukcję ilości substancji wprowadzanej do powietrza z instalacji spalania paliw stałych eksploatowanych w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne. Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego nie zostały dołączone zaświadczenia prezydenta miasta, o których mowa w art. 225 ust. 4 p.o.ś.

Czy do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, w ramach którego będzie konieczność przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego, konieczne jest dołączenie zaświadczeń prezydenta miasta potwierdzających likwidację instalacji spalania paliw stałych u osób fizycznych?

Z wniosku o wydanie pozwolenia wynika, że zakład rozpoczął proces kompensacji przez wymianę kotłów u mieszkańców gminy oraz, że wnioskodawca złoży wniosek o wszczęcie postępowania kompensacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami po uzyskaniu odpowiedniego poziomu redukcji.

Czy takie działanie jest prawidłowe?

Czy starosta może rozpatrywać wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego bez wniosku o przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX