Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z nową definicją zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - dalej pr. bud., przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Czy zatem w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu, który powstanie bez użycia wyrobów budowlanych, wnioskodawca powinien przedłożyć decyzję o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?