Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji, należy załączyć dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości gruntowej, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne tj. teren obiektu na którym powstają ścieki oraz miejsce wprowadzania przyłącza i projektowana studnia zabudowana na kanalizacji innego podmiotu?

W chwili obecnej wnioskodawca posiada jedynie prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane dla terenu powyższego obiektu.

Czy będzie to wystarczający dokument?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?