Czy do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć podpisany przez osobę go wykonującą lub sporządzającą operat wodnoprawny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 9 listopada 2022 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2022 r.

PYTANIE

Czy do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć podpisany przez osobę, go wykonującą/ sporządzającą operat wodnoprawny?

Czy też art. 407 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod., należy czytać literalnie i tylko operat wodnoprawny powinien zawierać datę jego wykonania, ale nie musi być podpisany?

Czy należy podejść tak, że jest to załącznik (obowiązkowy) do wniosku i nie musi być podpisany, bo podpisany jest wniosek i wnioskodawca bierze odpowiedzialność za złożony dokument?

Czy jeżeli opis zawierający określenia nietechnicznie jest odrębnie dołączony, to znaczy jest osobno przedstawiony - nie w operacie, czy należy wezwać do przedłożenia operatu wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX