Czy do wniosku o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej inwestor jest zobowiązany dołączyć decyzję o uzgodnieniu lokalizacji zjazdu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do wniosku o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej inwestor jest zobowiązany dołączyć decyzję o uzgodnieniu lokalizacji zjazdu?

Czy na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p. można odstąpić od tego obowiązku i nie badać dostępu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX